Het verhaal van de klant

“Wat heb ik veel van je geleerd, je durfde mij een spiegel voor te houden en kritisch te zijn. Ook gaf je me vertrouwen en was je mijn sparringmaatje. Bedankt!” – Karin (locatiedirecteur).

 

Opdracht: Interim IB-er met focus op procesverbetering & procesoptimalisatie

“Onze omgeving was al opgeruimd, maar de 5s-techniek heeft ons anders leren kijken. Een wereld van verschil in werkdruk. Ik kan nu mijn tijd en energie besteden aan de kwaliteit van mijn lessen, maar ook verdiepen. Investeren in een professionele leeromgeving is belangrijk en zorgt voor een stevige basis voor verdere ontwikkelingen.“ – Geke (leerkracht groep 1/2).

 

Opdracht: Van schakelklas naar schakelbouw met Lean-Wijs elementen

“Door de gestructureerde aanpak van het ontwikkelingsproces werden de leerkrachten zich bewust van de gezamenlijke visie en aanpak. Verbeteren in kleine stapjes levert een blijvend zichtbaar resultaat op en een voortdurende noodzaak om met elkaar de ontstane visie om te zetten naar de praktijk. De gekozen aanpak is voor onze school succesvol”. – Jan Boonstra (Directeur Prinses Margrietschool).

 

Opdracht: van schakelklas naar schakelbouw met Lean-Wijs elementen

“We kennen Annemiek als een bevlogen en deskundige trainer. Ze heeft veel ervaring op dit gebied en kent de onderwijspraktijk op haar duimpje. Annemiek is een inspirerend en gewaardeerd lid van ons trainersteam LOGO 3000: ze weet peuterleidsters en leerkrachten altijd te motiveren om enthousiast met woorden in de weer te gaan”. – Mariane Verhallen. (Rezulto; LOGO 3000)

 

Opdracht: trainer van Logo 3000 en Logo GROEP 3

“Annemiek stimuleert, inspireert en geeft vertrouwen!”. – Chrissy (locatiedirecteur).

 

Opdracht: Interim IB-er met focus op procesverbetering & procesoptimalisatie

“De samenwerking met Annemiek is zeer prettig. Communicatie met haar verloopt zeer soepel, ze reageert snel op vragen zowel via e-mail als telefonisch. Ze inventariseert voor aanvang van een training welke vragen en behoeften er zijn en past daar de inhoud van een training op aan. Annemiek neemt de tijd om vragen die leven op school m.b.t. het werken met Logo 3000 samen te onderzoeken en een oplossing voor te vinden. Ze heeft ervaring en kennis van zaken.

 

Ze biedt bruikbare tips en ideeën die je de dag erop meteen uit kunt voeren. Ze weet door vragen te stellen te achterhalen wat het team/de leerkrachten nodig hebben om Logo 3000 te integreren in het onderwijs. Na het doorlopen van een training blijft ze volgen hoe zaken op school lopen, daaruit blijkt haar grote betrokkenheid en enthousiasme om het onderwijs op school te verbeteren”. – Marloes (onderbouw coördinator).

 

Opdracht: logo 3000 trainingen

Tijdens de evaluatie van jouw klassenbezoek en training vroeg je om feedback aan alle deelnemers. Graag wil ik je vertellen dat ik de training van LOGO zeer overzichtelijk vond met duidelijke, afgebakende onderdelen.

Als team zijn wij door jou goed geïnformeerd en kunnen we direct aan de slag met LOGO.

De trainingen en het klassenbezoek heb ik als zeer prettig ervaren. Jij als persoon benadert de mensen op een vriendelijke manier wat ertoe bijdraagt dat het geheel laagdrempelig is en maakt tot een veilige omgeving om in te leren.

Dank je wel voor deze training en hopelijk treffen we elkaar vaker in de toekomst.” – Marianne (groepsleerkracht 1-2 B.S. Rapenland).

 

Opdracht: logo 3000 trainingen

“Annemiek heeft voor de gemeente ’s-Hertogenbosch voor het VVE beleid en de Schakelbouw verder op de kaart gezet. Haar onderscheidende kwaliteiten zitten in het verbinden van beleid en uitvoering. Ze heeft écht verstand van de uitvoering en is een gelijkwaardig en serieus gesprekspartner. Dat geldt voor leerkrachten of pedagogisch medewerkers, maar ook voor beleidsmakers van OCW. Bovendien is Annemiek een open en enthousiaste medewerker, met gevoel voor teambelangen en organisatie.” – Wouter Smits (Manager afdeling Onderwijs-Arbeidsmarkt-Participatie)

 

Werkervaring: Projectleider / Beleidsmedewerker Onderwijs – citaat van LinkedIn klik hier

“In 2015 hebben wij een prachtige uitbreiding van BoekStart in de Kinderopvang kunnen realiseren op 29 nieuwe locaties. Annemiek heeft zich hier vanuit de gemeente ’s-Hertogenbosch ontzettend hard voor gemaakt. Haar nuchtere benadering met een duidelijke visie op wat goed is voor deze doelgroep en een mentaliteit van hard werken en actie, in plaat van lang overleggen en vooral veel beren zien, hebben er voor gezorgd dat we deze uitbreiding in korte tijd hebben kunnen realiseren. Het gevolg is dat kinderen 0-4 jaar nu veel meer en eerder in aanraking komen met boeken, lezen, verhalen en dit een enorme stimulans is voor de taalontwikkeling.” – Berry Mom (Leerkacht/docent Nederlands bij Tien voor Taal).

 

Werkervaring: Projectleider / Beleidsmedewerker Onderwijs – citaat van LinkedIn klik hier

“Als projectleider schakelklas en schakelbouw was Annemiek een echte voortrekker met verstand van zaken. Zij heeft een heldere visie en frisse ideeën, welke ze goed kan overbrengen op eenieder die in deze keten met haar te maken heeft. Ook neemt ze de inbreng van mensen met en voor wie ze werkt serieus en is dit terug te zien in het uiteindelijke product. Mede door haar enorme inzet, gedrevenheid en oog voor samenwerking heeft Annemiek ervoor gezorgd dat de partijen met elkaar verbonden werken waardoor ze elkaar als partner gingen zien en niet als concurrent. Annemiek is een betrouwbare partner met wie het erg prettig en inspirerend samenwerken is.” – Jacqueline van den Elsen-Boonen (toezichthouder kinderopvang bij GGD Hart voor Brabant).

 

Werkervaring: Projectleider / adviseur – citaat van LinkedIn klik hier

“Het is alweer heel wat jaren geleden dat Annemiek en ik samenwerkten. Ik als leerkracht en zij als afdelingshoofd. Annemiek was altijd betrokken op een vriendelijke maar ook professionele manier. Ze is duidelijk, doortastend en een volhouder. Daarnaast heeft ze oog voor je als persoon. De samenwerking met Annemiek vond ik erg prettig.” – Marieke Loeffen (Directeur)

 

Werkervaring: Afdelingshoofd – citaat van LinkedIn klik hier

Trots op mooie opdrachten en trainingsbijeenkomsten bij: